Eget uttrykk

Jeg ønsker formidle mitt eget uttrykk: Koloristisk, lekent, humoristisk. Bildene har sin egen virkelighet.

Personlige tanker

Mine personlige tanker og temaer underveis, kan være en opplevelse av natur, musikk, en hendelse.

Betrakteren tolker selv

Jeg vil ikke hindre betrakteren i å tolke bildet på sin egen måte, kanskje gjenkjenne seg i noe.